Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Innregulering Varmeanlegg

R-Heating-sildymo-sistemos-balansavimasInnregulering av varmeanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt nye vannbårende varmesystem. Ett godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til lave driftskostnader og et godt inneklima med høy komfort. Erfaring viser at kostnader til innregulering av varmeanlegg ofte er innspart det første driftsåret på grunn av vesentlig lavere fyringskostnader, en besparelse på 15-30% er ikke unormalt.

   Kategorier: Artikkelarkiv