Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Innregulering Ventilasjon

qsrInnregulering av ventilasjonsanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt ventilasjons- og klimasystem. Innreguleringen er også funksjonskontroll som vil avdekke om de prosjekterte mengder og effekter leveres til ønsket rom. Dagens ventilasjonsanlegg er ofte komplekse da de skal samarbeide med byggets varme-, kjøle-, automatikk- og EL-anlegg. For å oppnå dagens krav til energiforbruk i bygninger er man avhengig av å benytte behovstyrte ventilasjonsanlegg som også samarbeider med bygget øvrige tekniske anlegg.
Teknisk Byggkontroll utfører innregulering av VAV-, CAV- og DCV baserte ventilasjonsanlegg.

   Kategorier: Artikkelarkiv