Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Lekker boligen din varme?

Termografering er en metode som avdekker mangelfull isolering, kuldebroer og luftlekkasjer.

Lekker boligen din varme? Termografi–Spesielt i vintermånedene, når temperaturforskjellen inne og ute er størst, kan det være store energitap i boliger. Vi tror mange vil bli overrasket når de ser hvor mye varme boligen deres lekker, og hvor lekkasjene er, sier spesialrådgiver Sverre Heimdal i Enova.

Termografering er en metode for å avdekke mangelfull isolering, kuldebroer og luftlekkasjer. Undersøkelsen utføres av en termograf som analyserer bilder tatt med et spesialkamera som ser temperaturforskjeller.

  • Les mer om våre tjenester innenfor termografi her.
   Stikkord: , , ,
   Kategorier: Artikkelarkiv