Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Radonmåling i vinterhalvåret!

hmbuy1Nå er tiden inne for å gjennomføre måling av radon i ditt bygg. Radon skal måles i den kalde årstiden da radoninnholdet i luften er mest stabil. Godkjent radonmåling utføres med sporfilm i minimum 2 måneder, fortrinnsvis i perioden midten av oktober til midten av april. Ta kontakt med Teknisk Byggkontroll for gjennomføring av Radonmåling og eventuelt avklaring av nødvendige tiltak.

   Kategorier: Artikkelarkiv