Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Author: olav


Innregulering Varmeanlegg

Innregulering av varmeanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt nye vannbårende varmesystem. Ett godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til lave driftskostnader Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Radonmåling i vinterhalvåret!

Nå er tiden inne for å gjennomføre måling av radon i ditt bygg. Radon skal måles i den kalde årstiden Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Innregulering Ventilasjon

Innregulering av ventilasjonsanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt ventilasjons- og klimasystem. Innreguleringen er også funksjonskontroll som vil avdekke Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »