Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Enova støtte

Har du planer om oppgradering og rehabilitering av din bolig eller bygg bør Enøk og komfort være sentrale stikkord i planleggingsfasen. Ved å engasjere godkjent energirådgiver i en tidlig fase kan det utarbeides saknad til Enova om økonomisk støtte prosjektet.

Teknisk Byggkontroll godkjent i Enova sine registre for energirådgivere både for privat- og nærings-oppdrag:

  • Industri
  • Varme
  • Bygg
  • Passivhus etter NS 3701

Vi bistår gjerne med utarbeidelse Enovasøknad med tiltakslister. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine prosjektplaner. Besøk også ENOVAs hjemmesider for oppdatert informasjon om energirådgivning og økonomisk støtte til ENØK-prosjekter.