Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Referansearkiv


Innregulering Varmeanlegg

Innregulering av varmeanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt nye vannbårende varmesystem. Ett godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til lave driftskostnader Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Radonmåling i vinterhalvåret!

Nå er tiden inne for å gjennomføre måling av radon i ditt bygg. Radon skal måles i den kalde årstiden Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Innregulering Ventilasjon

Innregulering av ventilasjonsanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt ventilasjons- og klimasystem. Innreguleringen er også funksjonskontroll som vil avdekke Les mer »

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Termografi

Lekker boligen din varme?

Termografering er en metode som avdekker mangelfull isolering, kuldebroer og luftlekkasjer. –Spesielt i vintermånedene, når temperaturforskjellen inne og ute er Les mer »

   Stikkord: , , ,
   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Radonkontroll-utleiebolig

Leier du ut bolig?

Alle som leier ut bolig plikter å kontrollere radonnivået i utleieboligen samt å gjøre eventuelle utbedringer ifølge kravene i strålevernforskriften, Les mer »

   Stikkord:
   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »

Nye nettsider

Vi lanserer nye nettsider. De nye nettsidene er utviklet av firmaet Fevaag Web Consulting.

   Kategorier: Artikkelarkiv
Les mer »