Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Om oss

Teknisk Byggkontroll har basert sin virksomhet med fokus på at kundenes behov kommer først. Hele vår bedrift er fokuserte på å møte disse behovene. Som et resultat av dette kommer en høy andel av vårt salg fra tidligere kunder og personer som har blitt anbefalt å bruke vår bedrift.

Vi er en uavhengig og nøytral leverandør av målinger og analyser og ikke bundet til noen produsenter eller entreprenører som vil kunne påvirke vårt resultat.

Vi håper å kunne gi deg denne muligheten til å gi deg den beste servicen i denne bransjen.
Vi er beliggende på Fiskum og dekker det sentrale østlandet

Kontaktopplysninger:

Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22
3322 Fiskum

  • Telefon: 948 51 228
  • e-post: olav@tbk-as.no
  • Org. nr. 914 217 288 MVA
  • Konto nr. 2480 10 80185