Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Prosjektledelse Frydenhaug skole

Frydenhaug-SkoleTeknisk Byggkontroll har utført prosjektledelse for VVS-entreprisen til ny passivhus skole for VITO teknisk entreprenør AS. Frydenhaug Skole er Drammen Kommunale Eiendoms nye flaggskip innen bygg med lave drift- og energikostnader.

Ny spesialskole på 5500m2 for elever med spesielle behov. Skolen bygges som PassivHus med et prosjektmål på 37 Kw/h pr.m2 levert energi. Levering av total VVS teknisk anlegg med solenergi og varme/kjøling fra energibrønner. Levert 70.000m3/h behandlet luft og 5.000m3/h aggregat til terapibasseng.

Komplett sanitæranlegg, varmeanlegg med vannbåren gulvvarme og 300 m2 snøsmelteanlegg med komplet SD anlegg. Bygget er fullsprinklet.

Total entreprisekostnad kr 27mill

   Kategorier: Referanser