Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Tjenester

Teknisk Byggkontroll er en uavhengig og nøytral leverandør av målinger og analyser og ikke bundet til noen produsenter eller entreprenører som vil kunne påvirke vårt resultat.


Energimerking av bygg

Teknisk Byggkontroll energimerker nye og eksisterende bygg med tilhørende energivurdering av tekniske anlegg. Vi har lang erfaring med energimerking av boliger, næringsbygg og industri. Vi tilbyr en ENØK rapport med estimerte besparelser og kostnader vil et bedre inneklima kommer som en bonus på toppen. For større bygg benyttes programmet SIMIEN som verktøy for energi og

Les mer »


Funksjonskontroll VVS

Funksjonskontroll VVS

VVS-tekniske anlegg overleveres ofte uten å kontrollere at de spiller sammen fag for fag.( Varme, kjøling, ventilasjon og automatikk). Mange ganger står varmeanlegget på om sommeren samtidig som kjøleanlegget forsøker å holde bygget kaldt. Eller det kan være ventiler og aktuatorer som er feilkoblet. Dette gir unødige høye kostnader samtidig som inneklimaet blir ubehagelig og

Les mer »


Funksjonskontroll VVS merking

Inneklimaanalyse

Teknisk Byggkontroll utfører en fullverdig inneklima analyse i ditt bygg eller på din arbeidsplass, og utarbeider rapport med måle- og loggeresultater. Verdier som kan måles eller logges ved en inneklima analyse: Ventilasjons luftmengder  Temperatur  Relativ Fuktighet  CO2 innhold  Radon  Støy (dBA)  Lys (Lux) Støv og partikler. Måleresultatet fra målte punkter dokumenteres og sammenlignes med gjeldende  forskrifter, standarder

Les mer »


Innregulering VVS

Innregulering av varme- og ventilasjonsanlegg

Teknisk Byggkontroll utfører innregulering av alle typer varme og ventilasjonsanlegg. Vi har lang erfaring med innregulering av alle typer VVS-anlegg, både luft og vann. Ta kontakt for et pristilbud på ditt VVS-anlegg.       Eksempel på referanser: Innregulering av ventilasjon i Rådhusgaten 26, Oslo           Kongsberg Teknologipark, FMC El-lab  

Les mer »


Radon i hus

Radonmåling

Radonkontroll – Radonmålinger og utbedringer Teknisk Byggkontroll utfører radonkontroll og radonmålinger hvor vi måler radonforekomster i bygg med sporfilm og elektroniske målere. Om målte verdier er over myndighetskrav kan man gå direkte på kilden og avklare nødvendig tiltak for å fjerne/redusere forurensningen med enkle og kostnadseffektive tiltak. Godkjent dokumentasjon utarbeides når radonmålinger viser godkjente verdier.

Les mer »


Termografi

Termografi og trykktesting

Teknisk Byggkontroll har lang erfaring med Trykktesting og Termografi og har god kjennskap til utsatte steder i bygningskonstruksjoner. Ved å trykkteste bygget for hvert tette lag, (Vindtetting, dampsperre og ved ferdig bygg), er det enkelt å avdekke feil under veis slik at det endelige resultatet blir meget bra. Resultatet er lavere energikostnader og et behagelig inneklima.

Les mer »


Uavhengig kontroll i byggesaker

Uavhengig kontroll i byggesak

Vi har lang erfaring med uavhengig kontroll i byggesaker i tiltaksklasse 1. Uavhengig kontroll i byggesak Krav til uavhengig kontroll i byggesaker Vi utfører uavhengigkontroll i byggesaker for tiltaksklasse 1. Tiltaksklasse 1: Våtrom ved nybygging og søknadspliktig ombygging Lufttetthet ved ferdigstillelse av nye boliger Ta uforpliktende kontakt for ett tilbud på ditt prosjekt!


Prosjektledelse VVS

Teknisk Byggkontroll leverer prosjektledelse av VVS prosjekter for byggherrer og entreprenører. Med lang erfaring i faget kan vi styre ditt prosjekt med kontroll på HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi. Eksempel Prosjektledelse for byggherre: Ny Energisentral Kongsberg Teknologipark: Ny Energisentral med produksjon av Fjernvarme og fjernkjøling med varmepumper som henter energi fra renset spillvann. Les om

Les mer »


ITB Koordinator

Teknisk Byggkontroll bistår byggherrer og totalentreprenører med tverrfaglig koordinering av tekniske installasjoner i bygg. Vi jobber etter skjematikken i NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, (ITB), for å kvalitetssikre samspillet mellom de tekniske leveranser og funksjoner i bygg. ITB – Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer. Tekniske anlegg utgjør i dag mellom 35-45 %

Les mer »


Enova Søknader

Skal du oppgradere din bolig eller borettslag vil det være fornuftig å søke økonomisk støtte fra Enova til prosjektet ditt. Enova støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Teknisk Byggkontroll AS hjelper deg med å ta energivalg som er gode å

Les mer »