Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Energimerking av bygg

Teknisk Byggkontroll energimerker nye og eksisterende bygg med tilhørende energivurdering av tekniske anlegg.
Vi har lang erfaring med energimerking av boliger, næringsbygg og industri.

Vi tilbyr en ENØK rapport med estimerte besparelser og kostnader vil et bedre inneklima kommer som en bonus på toppen.

For større bygg benyttes programmet SIMIEN som verktøy for energi og inneklima analyser som gir meget gode visuelle illustrasjoner på forbruk.

Varmetapsbudsjett

energiramme

Vi utfører også den lovpålagte energivurderingen av tekniske anlegg som i stor grad avdekker svakheter og feil på tekniske anlegg som varmeanlegg, kjele-anlegg, ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg i bygg.
En teknisk gjennomgang av disse anleggene avdekker ofte feil som har driftsmessige store og kostbare konsekvenser.

Enova har nå gode støtteordninger for kartleggingsstøtte til eksisterende bygg og til støtte til nye bygg.

Ta kontakt så kan vi bistå dere ved kartlegging og gjennomføring av ENØK prosjekter.
Se også www.enova.no