Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Enova Søknader

logo EnovaSkal du oppgradere din bolig eller borettslag vil det være fornuftig å søke økonomisk støtte fra Enova til prosjektet ditt. Enova støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Teknisk Byggkontroll AS hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med og som gir økonomisk støtte fra Enova. Vi utarbeider de nødvendige beregninger og dokumentasjon for søknaden til Enova.

Enova har nå meget gode støtteordninger for:

  • Eneboliger
  • Borettslag og sameier
  • Næringsbygg og industribygg

Besøk Enovas hjemmeside, www.enova.no for mer informasjon.

Ta kontakt så kan vi bistå dere ved kartlegging og gjennomføring av ENØK prosjekter.