Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Funksjonskontroll VVS

Funksjonskontroll VVSVVS-tekniske anlegg overleveres ofte uten å kontrollere at de spiller sammen fag for fag.( Varme, kjøling, ventilasjon og automatikk). Mange ganger står varmeanlegget på om sommeren samtidig som kjøleanlegget forsøker å holde bygget kaldt. Eller det kan være ventiler og aktuatorer som er feilkoblet. Dette gir unødige høye kostnader samtidig som inneklimaet blir ubehagelig og vanskelig å regulere.

Teknisk Byggkontroll har erfaring og kompetanse til funksjonskontroll av VVS-tekniske anlegg. Med systematisk gjennomgang og utprøvde prosedyrer testes anleggene opp mot hverandre for å se at de responderer som prosjektert rom for rom
Med tanke på at VVS-anleggene står for ca 20% av investeringskostnadene og 80% av energikostnadene til et bygg er det viktig at det virker som forutsatt .
Funksjonskontroll bør gjennomføres før overlevering av nye bygg eller ved kjøp og salg av bygg og næringseiendommer

Mer om funksjonskontroll VVS

Funksjonskontroll VVS merkingMerking av VVS-anlegg
Vi merker VVS-anlegg med bygningsdel, strømningsretning og medier. Både rør, kanaler, pumper, ventiler og lignende. Graverte skilt på himlinger for å vise hvor spjeld og stengeventiler er plassert letter fremtidig arbeid med vedlikehold og servicesamtidig som lokalisering ved evt. lekkasjer går vesentlig raskere. For større bygg anbefales i tillegg en ventil- og avstengningsguide for det enkelte bygg.

Feilsøking
Feilsøking på VVS-anlegg gjøres med teoretiske beregninger sammen med mengdemålingsutstyr og termografi. Med disse verktøyene og lang erfaring avdekkes de fleste feil og mangler på VVS-anlegg på en rask og sikker måte

Isolering av pumper og ventiler
Vi leverer spesialsydde isolasjonsputer og skåler til teknisk utstyr i varmeanlegg og prosessindustri.