Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Inneklimaanalyse

Teknisk Byggkontroll utfører en fullverdig inneklima analyse i ditt bygg eller på din arbeidsplass, og utarbeider rapport med måle- og loggeresultater.

Verdier som kan måles eller logges ved en inneklima analyse:

  • Ventilasjons luftmengder
  •  Temperatur
  •  Relativ Fuktighet
  •  CO2 innhold
  •  Radon
  •  Støy (dBA)
  •  Lys (Lux)
  • Støv og partikler.

Måleresultatet fra målte punkter dokumenteres og sammenlignes med gjeldende  forskrifter, standarder og normer.

I tillegg til målinger og logginger legges det stor vekt på intervju med brukerne av bygget  og lokalene. Dette gjør at man lettere finner roten av problemet og slipper mye prøving og feiling.

“Godt inneklima gir positivt utslag på helse, trivsel og produktivitet. En god investering”

Nyttige linker: