Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Innregulering av varme- og ventilasjonsanlegg

Innregulering VVS

Teknisk Byggkontroll utfører innregulering av alle typer varme og ventilasjonsanlegg.
Vi har lang erfaring med innregulering av alle typer VVS-anlegg, både luft og vann.

Ta kontakt for et pristilbud på ditt VVS-anlegg.

 

 

 

Eksempel på referanser:

Rådhusgaten-26,-OsloInnregulering av ventilasjon i Rådhusgaten 26, Oslo

 

 

 

 

 

Kongsberg-TeknologiparkKongsberg Teknologipark, FMC El-lab

 

 

 

 

Oppegård-bilOppegård Bil, innregulering av varme og kjøleanlegg.

 

 

 

 

Olav-5-gateOlav V`s gate, Oslo. Innregulering kjøling

 

 

 

 

Mer om innregulering av VVS:

Vi leverer innregulering av alle typer VVS-anlegg og kan beregne nødvendig mengde effekt på varme og kjøleanlegg i tillegg til nødvendige luftmengder for ventilasjonsanlegg. Et godt balansert og innregulert anlegg kan gi en energireduksjon på 20 – 30 % i tillegg til et godt og stabilt inneklima.
Alle innregulerte anlegg overleveres med komplett innreguleringsprotokoll. Teknisk Byggkontroll leverer også merking av tekniske anlegg og utarbeidelse av FDV og flytskjema.

Innregulering av VVS anlegg er kanskje den viktigste delen av en VVS – leveranse når man betrakter fremtidig energiforbruk og komfort. Ubalanse i varme-, kjøle- eller ventilasjonsanlegg gjør at noen rom får for mye og andre for lite av luft eller varme. For varmeanlegg kan dette da føre til at noen fryser og andre lufter med vinduet på samme tid. For ventilasjon oppleves dette som trekk og støy mens andre sliter med dårlig luftkvalitet. Vi leverer innregulering av alle typer VVS-anlegg og kan beregne nødvendig mengde effekt på varme og kjøleanlegg i tillegg til nødvendige luftmengder for ventilasjonsanlegg. Et godt balansert og innregulert anlegg kan gi en energireduksjon på 20 – 30 % i tillegg til et godt og stabilt inneklima.

Alle innregulerte anlegg overleveres med komplett innreguleringsprotokoll.

I eksisterende bygg er det ofte store interne forskjeller i temperatur og luftkvalitet i bygget. Dette kommer som ofte av manglende innregulering fra da bygget var nytt, men ofte er det gjort ombyggninger innad i bygget uten at VVS anlegget er innregulert etter nye arealinndelinger eller internebelastninger.

Vi utfører stikkprøver og gjør overslagsbergninger før vi evtuelt annbefaler en innregulering av deres VVS-anlegg. Ta kontakt for et godt tilbud!

Mer om innregulering av VVS: