Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Radonmåling

Radonkontroll – Radonmålinger og utbedringer

Teknisk Byggkontroll utfører radonkontroll og radonmålinger hvor vi måler radonforekomster i bygg med sporfilm og elektroniske målere. Om målte verdier er over myndighetskrav kan man gå direkte på kilden og avklare nødvendig tiltak for å fjerne/redusere forurensningen med enkle og kostnadseffektive tiltak.

Godkjent dokumentasjon utarbeides når radonmålinger viser godkjente verdier.

Om radon

Radon i husRadon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som kan trenge inn i bygninger fra grunnen. Radon står trolig for ca 400 tilfeller av kreft i Norge i følge Statens Strålevern. Det har i de senere år kommet strenge krav fra myndighetene om hvilke konsentrasjoner av gassen vi har lov til å ha i våre bygg.

Vi måler radonforekomster og konsentrasjon i bygg med sporfilm og elektroniske målere. Ved å gå bredt ut med sporfilm i alle rom under terreng i tillegg til de mest brukte oppholdsrom, måles og registreres radonbelastingen i bygget. Om målte verdier er over myndighetskrav kan man gå direkte på kilden og avklare nødvendig tiltak for å fjerne/redusere forurensningen med enkle og kostnadseffektive tiltak. Godkjent dokumentasjon utarbeides når målinger viser godkjente verdier.

Les mer om radon:

Kontakt oss for tilbud eller mer informasjon om radonkontroll og radonmålinger.