Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Termografi og trykktesting

Teknisk Byggkontroll har lang erfaring med Trykktesting og Termografi og har god kjennskap til utsatte steder i bygningskonstruksjoner.
Ved å trykkteste bygget for hvert tette lag, (Vindtetting, dampsperre og ved ferdig bygg), er det enkelt å avdekke feil under veis slik at det endelige resultatet blir meget bra.
Resultatet er lavere energikostnader og et behagelig inneklima.


Trykktesting og termografiTrykktesting og termografi dokumenterer kvalitet og avdekker feil
Trykktesting og termografi av bygg benyttes til å dokumentere kvalitet eller avdekke feil og mangler i bygningskallet. Tekniske forskrifter og nye energikrav stiller strenge krav til dokumentasjon om tetthet og energiforbruk. Dette kan oppfylles med målinger og oppfølging i byggeperioden som gir både entreprenør og byggherre den sikkerhet og det kvalitetsstempel som forventes av nye bygg. I eksisterende bygg benyttes metodene til å avdekke feil og mangler som gir trekk og inneklimaproblemer. Ved større feil kan kondensering inne i vegger skape grunnlag for sopp- og muggvekst.


TermografiTermografi i eksisterende bygg
Energikostnader eller hvor det er er kald trekk og utettheter, vil termografi og trykktesting kunne avdekke de svake punktene i bygget slik at utbedringskostnadene blir minimale.


Termografi avdekker feil på isoleringTermografi avdekker feil på isolering og svakheter i byggets tetthet. Luftlekkasjer, kuldebroer og fuktige materialer vil kunne avdekkes, og utbedringer kan gjøres lokalt.

trykktesting nybygg nybygg


Trykktesting i nybygg
Vi trykktester ved faste milepæler under oppføringen av bygget og påviser eventuelle lekkasjer med termografi. Dette gjør at feilene kan utbedres umiddelbart til lavest mulig kostnad og uten store forsinkelser i prosjektet. Når bygget er ferdig utarbeides rapport av oss som en uavhengig tredjepart. Dette vil være et vesentlig kvalitetstempel for entreprenøren og et viktig dokument som vil øke vedien ved evt salg for byggherre.


Trykktesting i eksisterende byggTrykktesting i eksisterende bygg
Ved feilsøking, rehabilitering eller ved utarbeidelse av ENØK analyse er trykktesting et uenverlig verktøy sammen med termografi. Små feil og mangler kan avdekkes og utbedres for med enkle midler. Ofte er det kun tetting bak lister, nye tettelister i dører og vinduer som skal til og gjennomgang i kjeller og på loft. Man må bare finne punktene