Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Våre kunder

Teknisk Byggkontroll leverer tjenester innen energi og inneklima til bolig, industri og Næringsbygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen energiøkonomisering og inneklima, både som håndverker, entreprenør og byggherre.

Med bred og tverrfaglig kompetanse leter vi etter kilden til problemet og løser dette!
Har du spørsmål eller et problem med energiforruk eller inneklima ta kontakt for en uforpliktende samtale.