Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

Termografi og trykktesting

terma

Trykktesting og termografi dokumenterer kvalitet og avdekker feil og mangler.

Les mer

   Kategorier: